Akademik Personel

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Serap Şentürk DALGIÇ

Görev : Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : serapd@trakya.edu.tr

Prof. Şevket Erol OKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : erolokan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Aydın ULUBEY

Görev : Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : aydinulubey@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN

Görev : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ozcanm@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Seyfettin DALGIÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 92 95 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : seyfettindalgic@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selim KARA

Görev : Genel Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : skara@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ertan ARDA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92
TÜ E-Posta : ertana@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şaban AKTAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : sabana@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ierdogan22@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fiğen BOZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : figenb@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fikret İŞIK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : fikretisik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : nursenseckingorgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Akif SABANER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : asabaner@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : mustafacaliskan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hülya KES

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : hulyakesuyguner@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Okan AKANKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 00 90 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : okanakankan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nimet ZAİM

Görev : Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 00 89 » Dahili : 1166
TÜ E-Posta : nimetzaim@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞENGÜL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : sedatsengul@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan MEŞE

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : aliihsanmese@trakya.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Cem ÖNEM

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : cemonem@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Engin ÇİÇEK

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1175
TÜ E-Posta : engincicek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nihal Talip YILDIZ

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : nihaltalip@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Serpil SUCU

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : serpilsucu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ünal DÖMEKELİ

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : unaldomekeli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mutlu ÇOLAKOĞULLARI

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : mutlucolakogullari@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sema MİNEZ

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : semaminez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Batu HUNCA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : batuhunca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melek KIR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : melekkir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Vildan GÜDER

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : vildanguder@trakya.edu.tr

Uzm. Fahrettin DOLAŞTIR

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : fahrettindolastir@trakya.edu.tr