Misyonumuz ve Vizyonumuz

Bölümümüzün temel amacı, programa katılan öğrencilerin orta öğrenim düzeyinde bilinçlendirilmesi ve gerekli temel fizik bilgisinin eksiksiz olarak vermenin, modern bilimin gereksinimleri dâhilinde fizik eğitimini, orta öğrenim ve yüksek öğrenimin tüm kademelerinde güncelleştirmek ve bu doğrultuda danışmanlık yapmanın yanısıra açılacak seçmeli dersler ile iş yaşamlarında başarılı olabilme şanslarını arttırmaktır. Ayrıca güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından olabildiğince sıklıkta seminer ve konferanslar verdirilerek çeşitli Ar-Ge kuruluşlarında görev almaları veya üniversitelerde akademisyen adayı olmaları da hedeflenmiştir. Bölümümüz, üniversitemizin diğer bölümleri, diğer üniversiteler ve yurt dışı kuruluşlarla araştırma projelerinde işbirliği yaparak küreselleşmede yer almak ve dinamik yapısıyla lisans ve lisansüstü düzeylerde verdiği eğitimin çıtasını yükseltme iddiasındadır.
 
Öğrencilerimizin bölümde aldıkları eğitim sayesinde, diğer temel bilim dallarında da gereken altyapıya, fiziki bir problemi saptama ve çözüm üretme becerisine, bireysel ve/veya ekip içi çalışma etiğine, teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri izleme ve öğrenme becerisine, bilgiye kolay erişebilme özelliğine özellikle alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bireyler olabilmeleri ve dolayısıyla çalışacakları iş sahalarında daha aranır vasıflara sahip eleman olabilmeleri hedeflenmektedir.
Bu içerik 15.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1162 kez okundu.